​Montessoriutbildning Beata

Montessoriutbildning med NAMEX för er som vill bli montessoripedagoger med inriktning på åldrarna 0 – 6 år.

Mål med kursen

Vår förhoppning med denna utbildning är att du som kursdeltagare ska få en välplanerad och välstrukturerad utbildning som ger dig de rätta redskapen för att ta dig an en montessoriverksamhet och känna tillfredställelse i detta, då du genom din utbildning blivit bättre rustad att möta barnen i en montessoriverksamhet. Vi vill att du ska växa som människa och som pedagog. Vi vill också erbjuda Namex som en del i den ordinarie kursavgiften.

Kursstart

För tillfället har vi bara företagsspecifika utbildningar. Kursen genomförs som IT-baserad distanskurs. Vi tar emot ca 20 deltagare per kurs.

Kursinnehåll

15 – 20 föreläsningar via internet
18 – 20 diskutionsforum via internet
5 fysiska träffar
1-2 examinationsdagar för NAMEX 3 – 6 år
Baslitteratur (se separat lista)
Möjlighet till ytterligare träffar för träning på materialen finns i samband med planerade träffar, eller efter överenskommelse med kursledaren.
2 veckors praktik på en Montessoriförskola (ordnas av kursdeltagaren).

Kursupplägg

Vi använder oss av Office 365, vilket innebär att du som kursdeltagare måste ha tillgång till en dator/läsplatta med internetuppkoppling.

En introduktionsföreläsning kommer att ge dig allt du behöver veta vad det gäller innehåll och upplägg så att du kan planera dina studier fram till examinationstillfället. Här finns ett tänkt upplägg​.

Träffarna kommer äga rum i Montessoriförskolan Beatas lokaler på Lidmansvägen 6 i Västerås (nära tågstationen).

Under den första veckan i månaden kommer aktuell föreläsning att finnas tillgänglig för dig att titta på. Därefter kommer ett diskutionsforum att äga rum. Följt av en period av eget arbete.

Flera moment som korta uppsatser, observationer, tillverkning av pärmar med tillhörande förord samt examensarbete ska produceras av dig under kursen.

Några externa föreläsare kommer eventuellt också att tas in under utbildningen och de kan eventuellt föreläsa på andra dagar än de redan inplanerade utbildningsdagarna.

Namex som är Svenska Montessoriförbundets examen för att bli behörig montessoripedagog i Sverige är planerad att äga rum under 2019. Namex krävs i dag för att räknas som montessoriutbildad i samband med montessoriförskolors ansökan om auktorisation.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs men för att vi ska kunna planera kursens upplägg på ett bra sätt får ni gärna i anmälan ange tidigare pedagogiska utbildningar.

Utbildningen är en fortbildning. Det betyder att den inte ger behörighet som barnskötare eller förskollärare, dessa utbildningar måste skaffas på annat håll. Om du är förskollärare eller barnskötare kommer du efter godkänd examination kalla dig montessoriförskollärare eller montessoribarnskötare. Har du inte någon pedagogisk utbildning i botten kommer du att kalla dig montessoripedagog. Viktigt att komma ihåg är att kursen inte ger dig titeln förskollärare eller barnskötare.

Kurslitteratur

Barndomens gåta: M. Montessori
Barnasinnet: M. Montessori
Materialpresentationer i samtliga ämnen:

Kursintyg/diplom

När du avslutat kuren med Godkänt i alla moment kommer du att erhålla ett kursintyg från utbildningen.
Vid avslutad och godkänd Namex kommer du att erhålla ett diplom från Svenska Montessoriförbundet som visar att du är Namex-examinerad.

Om du eventuellt inte blivit godkänd på alla delar i kursen eller alla delar som ingår i Namex har du för kursintyg 6 månader på dig att komplettera. Missar du delar i din Namex-examination har du möjlighet att göra om Namex vid nästa tillfälle som Namex genomförs, då till en extra kostnad.

Anmälan

Anmälan är bindande och du är anmäld först då anmälningsblankett ​och anmälningsavgift har kommit till oss.
En bekräftelse på att du är antagen skickas på angiven e-postadress, senast en vecka efter mottagande av anmälan och inbetalning av anmälningsavgift.

Du förbinder dig till att inte sprida kursmaterial vidare.

Kursavgift

Avgiften är 25 000 kr inkl. moms. 2 000 kr betalas i administrationsavgift och är inte möjlig att få tillbaka, resterande faktureras i samband med kursstart, om inget annat överenskommits med utbildningsansvariga.
Avgiften betalas till Bg 5881-4641.​

Eventuellt tillkommer kostnader för referenslitteratur, om du som student vill köpa det istället för att låna sådan litteratur på biblioteket eller av din eventuella arbetsplats.

Observera att kursen ej ger rätt till studiemedel från CSN.

Utbildningsansvariga

Ansvariga för utbildningen, tillika utbildare är Catina Karlsson (montessoriförskollärare) som är utbildad på distans 1997 via St. Nicolas i London, behörig för 0-12 år och Anders Wallinder (montessoripedagog) som är utbildad via Folkuniversitetet 0-6 år och erhållit Namex för åldrarna 3-6 år 2009.

Frågor

Vi lämnar gärna fler upplysningar och svarar på frågor, enklast via
e-post info@utb.beata.nu.
Alt. telefon efter kl. 13.00
070-208 67 87 (Catina) eller 070-208 57 37 (Anders).